Disclaimer voor Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox

 

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-04-2022.

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vitaminemaandbox.nl , www.vitaminekwartaalbox.nl en www.vitaminejaarbox.nl. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we aan u de informatie op deze website aanbieden.

 

Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 66328047, verleent u hierbij toegang tot www.vitaminemaandbox.nl, www.vitaminekwartaalbox.nl en www.vitaminejaarbox.nl  ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Wij geven geen medisch advies

We willen voorop stellen dat Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox geen enkele vorm van medische zorg, medisch advies, diagnose of behandeling biedt. Dat kunnen we niet, omdat we geen artsen zijn. Aan de hand van onze websites kunt u niet vaststellen of u medische zorg nodig hebt. Daarvoor is deze website niet gemaakt en niet geschikt.

Heeft u gezondheidsklachten, neem dan altijd contact op met uw (huis)arts of een andere zorgprofessional. De website, de services en de inhoud hebben uitsluitend informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Gebruik de informatie op de website niet voor (zelf)diagnostiek of behandeling van een gezondheidsprobleem of ziekte.

We raden u aan om contact op te nemen met uw arts of een voedingsdeskundige voor u gebruik gaat maken van onze diensten en producten, zeker als u geneesmiddelen gebruikt, zwanger bent, borstvoeding geeft of bekend bent met een ziekte. Stel een bezoek aan een arts nooit uit omdat u iets op deze website- of waar dan ook op het Internet- hebt gelezen.

 

Wat we wel doen

Via de diensten helpen we u om uw eigen pakket van gepersonaliseerde voedingssupplementen samen te stellen die we op basis van een lidmaatschap aan u leveren in verpakte dozen. Het contactformulier en vragenformulier dat u op onze website aantreft, helpt u een idee te krijgen van uw persoonlijke behoeften. U ontvangt van ons een suggestie over de manier waarop u uw dagelijkse voeding kunt aanvullen met voedingssupplementen. De geleverde producten zijn uitsluitend ter aanvulling en nooit ter vervanging van een gezond en afwisselend eetpatroon bedoeld. Uiteraard staat het u vrij deze producten al dan niet aan uw pakket toe te voegen. Onze suggestie is niet bindend en u bent niet verplicht om deze producten te bestellen. Als u een keuze hebt gemaakt, dan zorgen wij ervoor dat na betaling van de abonnementsprijs de gekozen Vitaminebox zo snel mogelijk naar u toekomt.

 

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op de website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te hergebruiken, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het intellectueel eigendom berust bij Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox.

 

Wijzigingen

Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Geen garantie op juistheid

Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Verwijzingen of links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van deze website. Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox kan niet garanderen dat de inhoud van gelinkte sites correct is en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt/ waarnaar een link is geplaatst.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox.

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat we streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox te mogen claimen of te veronderstellen.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect is ontstaan door de informatie die op deze website wordt geboden. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.